Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 64. Những chi phí khác có liên quan đến thương mại điện tử?

64.    Những chi phí khác có liên quan đến thương mại điện tử?

Ngoài những chi phí cơ bản, trong bất kỳ phương thức thương mại nào, cũng cần xét đến những chi phí khác có liên quan. Những chi phí đó 1à:

Thuế:

Nếu bạn sử dụng phương thức thương mại điện tử, dù là trong phạm vi nước bạn hoặc trong phạm vi quốc tế, bạn sẽ thường xuyên phải nộp thuế thu nhập và có thể phải nộp thuế trực thu đánh vào giá trị hàng hoá hoặc dịch vụ tại nước mà công ty bạn đóng trụ sở và thực hiện các hoạt động kinh tế tạo ra thu nhập, thông thường là ở nước mà công ty của bạn đăng ký. Phòng thương mại hoặc ngân hàng nước bạn là những nơi có thể cung cấp tư vấn cho bạn về bạn thương mại điện tử nếu có và việc áp dụng nó.

Chi phí về tín dụng thương mại: (có nghĩa là mua hàng trả chậm)

Nếu bạn mua hàng theo phương thức trả tiền chậm thì giá hàng phải công thêm lãi suất tín dụng.

Chi phí về giao dịch điện tử:


Các công ty thẻ tín dụng có thể thu của bạn một khoản chi phí để bạn trở thành một thương gia dùng thẻ tín dụng. Ngoài ra, bạn phải nhớ rằng công ty thẻ tín dụng còn thu của bạn một số tiền bằng 3%-4% trị giá của mỗi vụ giao dịch.

Chi phí bảo đảm an toàn mật mã:


Bạn có thể phải chi tiền để lắp đặt thiết bị thanh toán an toàn cho khách hàng, trừ trường hợp thiết bị mật mã và dịch vụ thẻ tín dụng đã bao gồm trong hợp đồng ký với công ty thẻ tín dụng.

Chi phí ngân hàng:


Một điều quan trọng mà bạn cần biết là trong hoàn cảnh nào thì phải trả chi phí ngân hàng và trả như thế nào? Thí dụ chi phí ngân hàng cho mỗi vụ giao dịch liên quan đến ngân hàng như thanh toán qua tổ chức SWIFT (Liên đoàn viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn thế giới/ Society for World wide Interbank Financial Telecommunication).

Bảo hiểm:

Hầu hết các công ty phải mua bảo hiểm đối với hàng hoá bị hư hỏng, những rủi ro về giao hàng và sản xuất, rủi ro do người mua không trả tiền. Nếu có những doanh nghiệp bản xứ đã xuất khẩu đến những nước mà bạn muốn bán hàng, họ có thể có những thông tin về những điều có thể xảy ra và nhu cầu bảo hiểm. Phòng thương mại ở nước bạn và ở nước người mua cũng có thể cung cấp thông tin đó.

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com