Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 60. Bao giờ thì một nước sẵn sàng để thực hiện thương mại điện tử?

60.    Bao giờ thì một nước sẵn sàng để thực hiện thương mại điện tử?

Có ba nhóm nước được sắp xếp theo những điều kiện mà họ có thể đáp ứng việc sử dụng thương mại điện tử. Nếu một nước chưa thuộc vào một trong những nhóm đó thì có thể là nước đó chưa sẵn sàng để sử dụng thương mại điện tử, trong xuất khẩu cũng như nhập khẩu, với tư cách là một ngành thương mại thực sự.

Việc phân loại ba nhóm nước đó sẽ được mô tả sau đây, nhưng điều quan trọng được nêu ra là tiêu chuẩn của hệ thống liên lạc viễn thông quốc gia và hệ thống ngân hàng có thể khác nhau ở mức đáng kể giữa các nước của mỗi nhóm.

Nhóm I bao gồm Mỹ, Canada, hầu hết các nước Tây Âu, một số nước Đông Âu, một số nước Châu Mỹ La Tinh, Úc, New Zeland, hầu hết các nước Đông Nam á. Các nước này có thể thực hiện tất cả các dịch vụ, kể cả việc kiểm tra thẻ tín dụng quốc tế và việc tự do di chuyển vốn. Ở các nước đó, việc tiếp cận Internet đã sẵn sàng, cùng với sự lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Internet, đường dây cao tốc và những thiết bị an toàn với những băng đục lỗ có trình độ 3.0 hoặc SET (giao dịch điện tử an toàn). Việc mua bán qua thư điện tử với những nước thuộc nhóm này không có vấn đề gì đặc biệt. Nhóm II gồm Campuchia, Kenia, Philippin và Tuynidi. Những nước này có hệ thống liên lạc viễn thông phát triển tốt và hệ thống ISP cùng thiết bị an toàn mà trình độ của những tấm đục lỗ tối thiểu là 2.0 đã có thể sử dụng tại địa phương. Các dịch vụ ngân hàng và tài chính có thể chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế, việc di chuyển vốn có thể khó hơn, thẻ tín dụng còn thao tác bằng phương pháp thủ công hoặc chưa được thực hiện thường xuyên. Trong tình hình đó vấn đề quan trọng là bảo đảm sự an toàn của việc thanh toán tiền bằng cách thông qua ngân hàng một nước láng giềng có dịch vụ ngân hàng tiên tiến hơn, nếu có thể được. Điều cần thiết là cần có một máy chủ ở nước láng giềng để có thể tiếp cận với ngân hàng. Tuy nhiên, bạn sẽ phải nộp thêm một khoản thuế và cũng có thể là nước đó có những quy định pháp lý hạn chế việc này, khiến cho nó trở nên khó khăn, tốn kém, thậm chí không thể thực hiện được.

Nhóm IIB gồm Ấn Độ và Madagaca. Ở hai nước này, ngân hàng có thể cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng và tự do di chuyển vốn. Tuy nhiên, hệ thống liên lạc viễn thông chưa bảo đảm hoặc khó thực hiện, kể cả việc tiếp cận Internet, đặc biệt là việc bảo vệ bí mật thông tin có thể khó khăn hoặc có thể phải đầu tư thêm cho phần cứng và đường dây dành riêng. Việc có máy chủ ở một nước khác sẽ cần thiết để có thể nhận được tiền thanh toán bằng hệ thống điện tử thông qua nước đó. Việc nộp thuế tại nước ấy cũng như tại nước gửi hàng là những việc cần làm để vấn đề được giải quyết một cách tốt đẹp. Chi phí vận hành có thể lớn và phải khảo sát đầy đủ trước khi tiến hành.

(Những ý kiến trình bày trong phần này là của các tác giả, không phải là ý kiến của trung tâm thương mại thế giới ITC).
 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com