Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Phải xây dựng một cơ sở hạ tầng nội bộ như thế nào để hỗ trợ thương mại điện tử ?

Cần phải tốn kém thời gian và sự phối hợp để phát triển các thủ tục để tích hợp cơ sở hạ tầng nội bộ với mua hàng trực tuyến. Các công ty cần điều chỉnh các thủ tục và quá trình nội bộ của mình để xúc tiến các sản phẩm mua từ site trực tuyến của mình.

Xây dựng một chính sách triển khai thương mại điện tử như thế nào?

Một phần của việc phát triển site thương mại điện tử là tạo ra các chính sách liên lạc.

Cập nhật các chính sách hiện hành cho phù hợp với web như thế nào?

Nhiều công ty tiến hành kinh doanh thường phải xem xét lại các chính sách hiện tại của mình và xác định những chỗ cần phải điều chỉnh cho phù hợp với web.

Cần biết gì về việc bán hàng quốc tế ?

Internet cung cấp cho các công ty nghiên cứu thị trường ngoài ranh giới địa lý của mình. Vấn đề là bán hàng và hỗ trợ các hàng hoá và dịch vụ với quy mô quốc tế.

Cần cài đặt site mua hàng trực tuyến ở đâu?

Trước hết phải triển khai máy chủ an toàn cho site mua hàng trực tuyến của mình. Máy chủ này có thể nằm trên cùng vị trí với máy tính chứa website hay là nằm ở 1 vị trí hoàn toàn khác.

Chọn ISP để cài đặt site như thế nào?

Có rất nhiều lợi ích từ việc cài đặt site qua một ISP, nhưng phải chọn ISP phù hợp, có kinh nghiệm cài đặt và quản lý phần mềm TMĐT, có quan hệ hiện tại với các nhà cung cấp khác nhau.

 

Lựa chọn là gì nếu không muốn tự cài đặt một site mà bạn có các nhu cầu đặc biệt?

Có hai giải pháp có thể cho các công ty không muốn tự cài đặt một site mua hàng trực tuyến nhưng lại có các nhu cầu đặc biệt.

Những nhiệm vụ cơ bản khi thiết lập một dịch vụ mua hàng trực tuyến là gì?

Bài viết này sẽ trình bày những nhiệm vụ cơ bản khi thiết lập một dịch vụ mua hàng trực tuyến.

 

Quá trình cài đặt mua hàng trực tuyến trong công ty ?

Nếu quyết định cài đặt một site mua hàng trực tuyến nội bộ, sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình phát triển, thực hiện, và duy trì sìte của bạn.

Tự cài đặt một site thương mại điện tử tốn kém như thế nào ?

Việc hỗ trợ nội bộ một site mua hàng trực tuyến cần được xem xét và tính toán chi phí một cách cẩn thận.

Chọn một nhà cung cấp chìa khoá trao tay như thế nào?

Khi thương mại điện tử phát triển đáng kể, nhiều công ty bắt đầu cung cấp các dịch vụ mua hàng trực tuyến chìa khoá trao tay đầy đủ dịch vụ.

Quá trình làm việc với một nhà cung cấp chìa khoá trao tay ?

Làm việc với một nhà cung cấp chìa khoá trao tay giống như làm việc với những người bán. Cần phải quản lý chặt chẽ quá trình này để có những kết quả mong muốn.