Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 83. Xét ở mức độ quốc gia các vấn đề về kỹ thuật và chính sách cần phải được giải quyết là gì?

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chắc chắn có nhiều cơ hội lớn khi tham gia vào cuộc cách mạng thương mại điện tử. Tuy nhiên, để cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia một cách đầy đủ vào thương mại điện tử, xét về phương diện quốc gia thì một số các vấn đề về kỹ thuật và chính sách cần được giải quyết.

Bí quyết Thương mại điện tử: 84. Triển vọng của các nước đang phát triển thông qua tổ chức thương mại thế giới và thương mại điện tử là gì?

Trung tâm phương Nam, một tổ chức đóng tại Geneva, có mục đích phát triển thương mại ở các nước đang phát triển, đã tiến hành một dự án nhằm kiểm soát và phân tích hoạt động của tổ chức thương mại thế giới về thương mại điện tử xét từ góc độ của các nước đang phát triển.

Bí quyết Thương mại điện tử: 85. Một số tác động tích cực và tiêu cực của thương mại điện tử đối với các nước đang phát triển là gì?

Khoảng 80% tăng trưởng về thương mại điện tử sẽ dẫn đến hình thức giao dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp. Do vậy có các cơ hội tiềm năng cho các doanh nghiệp liên kết với kênh bán hàng của các nhà cung cấp.

Bí quyết Thương mại điện tử: 86. Những hạn chế đối với cáo nước đang phát triển trong thương mại điện tử là gì?

Rất nhiều doanh nghiệp cho rằng chi phí kinh doanh trên mạng cao hơn nhiều so với dự kiến. Đánh giá này là do sự hiểu nhầm về các nhân tố liên quan đến việc tiếp thị qua mạng, thiếu nhân viên được đào tạo, nội dung trang web không thích hợp hay không tương xứng, và thiếu vốn để cập nhật các trang web.

Bí quyết Thương mại điện tử: 87. Những vấn đề mà chính phủ nên xem xét khi xây dựng một chiến lược thương mại điện tử quốc gia đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Để đảm bảo sự thành công của các chiến lược thương mại điện tử quốc gia, các nước phải phát triển các ngành dịch vụ đặc biệt cho cả hàng hoá và dịch vụ. Những dịch vụ chuyên môn này phải là nỗ lực chung của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức thương mại, các trường đại học, các bộ của chính phủ và các tổ chức hàng đầu khác hợp tác thông qua một số tổ chức như là một nhóm làm việc về thương mại điện tử đối với doanh nghiệp nhỏ.

Bí quyết Thương mại điện tử: 88. Những yếu tố chủ yếu của một chiến lược thương mại điện tử quốc gia là gì?

Hơn 200 năm trước, cuộc cách mạng về công nghiệp đã có tác động sâu sắc tới nền kinh tế toàn cầu. Cuộc cách mạng về Internet ngày nay cũng sẽ có tác động tương tự và sẽ thay đổi tương lai của các công ty, các nước và nhân loại. Mạng Internet đang làm thay đổi cách thức chúng ta sống, làm việc, vui chơi và học tập theo chiều hướng mà chúng ta mới chỉ bắt đầu khám phá.

Bí quyết Thương mại điện tử: 89. Một số nước phát triển đã xây dựng các chiến lược thương mại điện tử của họ như thế nào?

Chiến lược thương mại điện tử của Canada được coi là một hình mẫu cho các nước khác. Chiến lược phác thảo các thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, xác định 10 vấn đề ưu tiên hàng đầu và xây dựng kế hoạch thảo luận các vấn đề này. Mục tiêu tổng thể là biến Canada thành nước dẫn đầu thế giới trong việc phát triển và sử dụng thương mại điện tử. Chiến lược của Canada được phác thảo dưới đây.

Bí quyết Thương mại điện tử: 90. Những hoạt động mua bán nào có thể được thay thế hoặc được hỗ trợ bởi các phương tiện điện tử?

Các ứng dụng của thương mại điện tử về căn bản đã đẩy mạnh các hoạt động mua bán và các kênh cung cấp. Một số công ty đa quốc gia cho biết việc kinh doanh trên mạng đã cắt giảm số nhân viên bán hàng tới 60%, chi phí cho nguyên vật liệu tới 20%, và tiết kiệm thời gian chọn lựa nhà cung cấp tới 50%.

Bí quyết Thương mại điện tử: 91. Tôi sẽ bắt đầu hoạt động mua bán trên mạng như thế nào? Chi phí thực hiện sẽ là bao nhiêu?

Tối thiểu, bạn sẽ cần một máy tính nối với một modem và một đường điện thoại để liên kết với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Một nguyên tắc quan trọng là nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn phải có tối đa là 10 người sử dụng trên một đường vào và tối đa là 30 đường vào cho đường truyền Internet 64 Kbit. Yêu cầu tiếp theo là kiểm tra dung lượng nối ra nước ngoài vào các đường Internet quốc tế.

Bí quyết Thương mại điện tử: 92. Tôi có thể sử dụng thương mại điện tử để tạo ra giá trị trong hoạt động cung cấp hàng hoá như thế nào?

Có rất nhiều câu chuyện về sử dụng các ứng dụng thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B to B) thành công trên mạng Internet. Các tập đoàn mua hàng B to B, các tập đoàn buôn bán theo ngành hàng, và các thị trường buôn bán độc lập trên mạng đang đem lại lợi ích to lớn cho các thành viên của họ.

Bí quyết Thương mại điện tử: 93. Tôi phải thực hiện những bước đi nào để chuyển từ trao đổi dữ liệu điện tử EDI sang giao dịch điện tử trên mạng Internet?

Ở giai đoạn phát triển phần mềm hiện tại, việc chuyển đổi này cần có sự đầu tư và thời gian để hoàn thiện. Trước tiên, cần phải thiết kế và xây dựng các giao diện phần mềm giữa hệ thống chuyển dữ liệu điện tử (EDI) và tanh duyệt Internet của người sử dụng.

Bí quyết Thương mại điện tử: 94. Thương mại điện tử sẽ tác động như thế nào đến mối quan hệ của tôi với các nhà cung cấp và khách hàng?

Lợi ích tiềm năng của thương mại điện tử đối với các doanh nghiệp mua bán đã được nói đến rất nhiều. Thương mại điện tử cũng gây ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ của doanh nghiệp đối với nhà cung cấp và khách hàng tiềm năng.