Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Có thể phát triển các công cụ gì để hỗ trợ cho các khách hàng, các nhà phân phối và các đối tác?

Có thể tăng hiệu quả các dịch vụ trực tuyến bằng cách phát triển các công cụ hỗ trợ các đối tác của mình.

Cơ sở hạ tầng có hỗ trợ cho việc thực hiện và tăng trưởng của thương mại điện tử không?

Các bộ phận bán hàng, hỗ trợ, khai thác và thông tin bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các dịch vụ trực tuyến của bạn. Trước khi tạo ra các địch vụ thương mại điện tử, cần xác định ảnh hưởng mà nó, có thể có đối với từng bộ phận này.

Công ty sẽ thay đổi khi tích hợp thương mại điện tử và chỉ đạo kinh doanh?

Tích hợp thương mại điện tử vào web site là một chỉ đạo công ty mong muốn chứ không chỉ là một quyết định công nghệ. Bằng cách cung cấp thương mại điện tử trên web, bạn đã đưa ra một quyết định sâu sắc làm thay đổi cách thức mà công ty sẽ tiến hành kinh doanh.

Có cần phải trở thành một lập trình viên để tạo ra các văn bản web không?

Mạng thông tin toàn cầu hoạt động tốt vì nó dựa trên các công nghệ phổ dụng đơn giản.

 

HTML hoạt động như thế nào?

HTML là một ngôn ngữ máy tính phổ dụng cho phép các trình duyệt ở bất cứ loại máy tính nào đều có thể đọc văn bản. Đối với những người muốn hiểu biết nhiều hơn về HTML, dưới đây là những nội dung cơ bản.

Thiết kế các biểu mẫu như thế nào?

Để cung cấp các trang tuỳ biến mà khách hàng có thể sử dụng để nhập thông tin, cần tạo ra các biểu.

Chương trình cổng mạng (gateway) nghĩa là gì?

Thông tin mà một khách hàng đưa lên màn hình cho hệ thống máy tính được chuyển đến máy chủ thông qua chương trình gateway.

Khai thác mỏ dữ liệu là gì ?

Khai thác mỏ dữ liệu cung cấp các công cụ truy nhập thông tin mà công ty đã thu thập được về khách hàng sản phẩm

 

Công nghệ mã hoá hoạt động như thế nào?

Công nghệ mã hoá cho phép truyền dẫn an toàn dữ liệu, kể cả thông tin thẻ tín dụng trên Inlernet.

Cookie là gì?

Cookie là một bộ nhắc (reminder) nhỏ mà web site lưu trữ ở máy tính của khách hàng để có thể định danh khách hàng.

Các bước cần thiết để tạo ra một site mua hàng trực tuyến an toàn là gì?

Có năm công nghệ được kết hợp với nhau để đảm bảo cho mọi trường hợp mua hàng trực tuyến.

 

Máy chủ an toàn là gì và tại sao lại cần nó ?

Máy chủ an toàn là một máy tính chạy các công nghệ an toàn, làm cho những kẻ đột nhập rất khó truy nhập đến thông tin mật được gửi trên Internet.