Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 35. Làm thế nào thể đưa sản phẩm của doanh nghiệp vào danh mục của các công cụ tìm kiếm thông tin chủ yếu trên mạng Internet?

Theo thống kê, có tới 85% người sử dụng mạng Internet tìm ra các site mình cần dựa vào các công cụ tìm kiếm. Với khoảng 4000 site mới được bổ sung vào mạng mỗi ngày thì điều quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn bán hoặc tiếp thị sản phẩm của mình trên mạng Internet là làm sao để đảm bảo những sản phẩm này được đưa vào danh mục của các công cụ tìm kiếm mà khách hàng thường hay sử dụng.

Bí quyết Thương mại điện tử: 36. Làm thế nào để viết một bức thư điện tử có hiệu quả và phương pháp nào là hợp lý khi liên lạc qua mạng Internet?

Ưu điểm lớn nhất của thư điện tử và liên lạc trên mạng là tiết kiệm được chi phí. Khi các dịch vụ trên mạng của doanh nghiệp đã được xác lập thì chỉ cần phải trả rất ít tiền hoặc không mất gì cả để liên lạc qua e-mail, khác với trường hợp sử dụng điện thoại, fax và telex. Rất nhiều doanh nghiệp hiện nay sử dụng e-mail vào phần lớn các liên lạc không chính thức, gởi các bản ghi nhớ, thông báo, báo cáo, bản tin, hỏi mua, chào bán...

Bí quyết Thương mại điện tử: 37. NewsGroup, Listservs, tiếp thị trực tiếp và website công nghiệp là gì và doanh nghiệp làm thế nào để sử dụng như một phần của chiến lược thương mại điện tử?

Công nghệ Internet tạo điều kiện dễ dàng để gửi một khối lượng lớn các thư điện tử. Tuy nhiên, trước khi quyết định sử dụng một trong các phương pháp kể ra sau đây, doanh nghiệp cần phải chú ý tới sự nguy hiểm của hiện tượng spamming (tức là tự gửi một lượng lớn thư điện tử hoặc các thông báo trong nhóm dùng tin). Phần lớn các chủ nhân của các thư điện tử hoặc các thông báo này chưa hiểu rõ về thương mại điện tử và bị bất ngờ khi người đọc phản ứng lại các thư của họ một cách không thân thiện.

Bí quyết Thương mại điện tử: 38. Làm thế nào để tổ chức tốt các diễn đàn thảo luận hoặc các hội nghị ảo?

Để sử dụng Mạng Internet như là một công cụ tương hỗ nhiều cơ quan, tổ chức áp dụng hình thức nhóm thảo luận và hội nghị ảo. Tuy nhiên vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau về hình thức và hiệu quả của công việc này.

Bí quyết Thương mại điện tử: 39. Làm thế nào để nâng cao khả năng liên lạc và dịch vụ khách hàng thông qua việc sử dụng e-mail và website?

Sự thành công lâu dài của một doanh nghiệp hoặc một tổ chức được xây dựng trên nhiều mối quan hệ. Các công cụ như Listserv, các cuộc thăm dò thị trường các bản tin điện tử, các cuộc thảo luận có điều khiển và các cuộc hội nghị giúp cho việc xây dựng những mối quan hệ này.

Bí quyết Thương mại điện tử: 40. Có những khuôn khổ pháp lý quốc tế hoặc quốc gia nào dành cho thương mại điện tử không?

Nói một cách nghiêm túc thì hiện nay chưa có một khuôn khổ pháp lý cụ thể mang tính quốc tế hoặc quốc gia nào dành cho thương mại điện tử mà chỉ có những đạo luật chung được áp dụng một cách bình đẳng cho tất cả các quan hệ pháp lý, được thể hiện bằng văn bản hoặc trên mạng máy tính.

Bí quyết Thương mại điện tử: 41. Đạo luật quốc gia nào sẽ điều chỉnh những giao dịch điện tử xuyên quốc gia giữa người bán và người mua?

Mỗi cuộc giao dịch xuyên quốc gia đều phát sinh vấn đề luật áp dụng. Luật áp dụng là đạo luật mà các bên tham gia hợp đồng lựa chọn để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hợp đồng hoặc đạo luật sẽ được áp dụng khi các bên không chọn trước luật cụ thể.

Bí quyết Thương mại điện tử: 42. Trong trường hợp có tranh chấp, toà án nào sẽ xét xử một hợp đồng xuyên quốc gia được thoả thuận bằng hệ thống điện tử?

Khi trong hợp đồng không có điều khoản về việc một toà án hoặc tổ chức trọng tài cụ thể nào sẽ thụ lý tranh chấp thì toà án quốc gia sẽ quyết định liệu họ có quyền xét xử vụ việc theo luật quốc gia của họ không. Do đó, cần nhấn mạnh rằng, để bảo đảm an toàn và khả năng xử lý những tình huống có thể xảy ra, bạn và đối tác của bạn cần ghi rõ trong hợp đồng là toà án nào hoặc tổ chức trọng tài nào sẽ giải quyết vụ việc khi tranh chấp xảy ra.

Bí quyết Thương mại điện tử: 43. Làm thế nào để bảo đảm rằng một thỏa thuận đạt được qua hệ thống điện tử sẽ có tính ràng buộc về mặt pháp lý.

Khi các bên thảo luận một hợp đồng thương mại qua hệ thống điện tử; hợp đồng đó sẽ được thiết lập bằng cách một bên đưa ra lời chào hàng và bên kia chấp nhận lời chào hàng. Việc trao đổi sự thỏa thuận đó sẽ tạo ra hiệu lực pháp lý của hợp đồng mà không cần hai bên thực hiện một hình thức nào khác, trừ trường hợp pháp luật đòi hỏi hợp đồng phải được viết theo một khuôn mẫu cụ thể (thí dụ trường hợp mua bán tài sản, nhà) hoặc trường hợp luật pháp quốc gia đòi hỏi hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản (thí dụ trường hợp mua bán doanh nghiệp, vận đơn đường biển).

Bí quyết Thương mại điện tử: 44. Nếu người mua chấp nhận lời chào hàng của tôi trên hệ thống điện tử, tôi có bị ràng buộc về mặt pháp lý như ai ký một hợp đồng không?

Ở những nước theo hệ thống luật công như Ấn Độ (Niu Di lân, Negeria, Anh), khi người bán đưa ra một lời chào hàng, thì theo luật, họ không được huỷ bỏ lời chào hàng đó vào bất cứ lúc nào trước khi lời chào hàng đó được người mua chấp nhận.

Bí quyết Thương mại điện tử: 45. Làm thế nào để ký một hợp đồng bằng hệ thống điện tử? Chữ ký trên hệ thống điện tử có mang tính ràng buộc như chữ ký trên giấy không?

Đa số các nước thừa nhận rằng việc ký kết một hợp đồng trên hệ thống điện tử rất có giá trị, đặc biệt là khi việc đó xảy ra trong hệ thống điện tử khép kín, như hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử.

Bí quyết Thương mại điện tử: 46. Làm thế nào để biết chắc rằng những điều khoản mà tôi thực tế nhìn thấy trên máy tính của mình đúng là những điều mà đối tác phát ra trên máy của họ.

Xét về mặt kỹ thuật, người ta không có khả năng bảo đảm rằng thông tin điện tử được thể hiện trên màn hình của một máy tính là phù hợp với thông tin được phát ra. Sự bảo đảm đó chỉ có thể đạt được ở mức độ nhất định bằng cách có được tài liệu hoặc bản gốc được một người thứ ba độc lập chứng nhận (thí dụ một công ty kiểm toán và phòng thương mại).