Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 23. Danh bạ của ITC về các nguồn thông tin thương mại trên mạng Internet gồm những gì?

Danh bạ của ITC (ITC's Index) về các nguồn thông tin thương mại gồm trên 3000 địa chỉ website có thông tin liên quan đến thương mại.

Bí quyết Thương mại điện tử: 24. Doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin về các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về vệ sinh an toàn và bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng cho sản phẩm của mình ở đâu?

Nếu doanh nghiệp muốn xuất khẩu sản phẩm của mình ra nước ngoài cần phải đảm bảo những sản phẩm ấy phù hợp với các tiêu chuẩn về an toàn và y tế của nước đó. Doanh nghiệp cần phải thường xuyên liên tục cập nhật những thông tin tiêu chuẩn này.

Bí quyết Thương mại điện tử: 25. Một số danh bạ trên Internet về các nguồn thông tin để nghiên cứu thị trường trên mạng.

ITC đã soạn ra một danh bạ về các portal TMĐT danh bạ này có thể tìm thấy ở mục các danh bạ đặc biệt (Special Compendium) đã nói đến trong câu hỏi 23 của tập sách này.

Bí quyết Thương mại điện tử: 26. Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về đối thủ cạnh tranh của mình đang làm ở đâu?

Các nguồn thông tin chủ yếu quan trọng nhất về hoạt động của các đối thủ cạnh tranh là các bản tin thương mại về lĩnh vực chuyên ngành của doanh nghiệp. Các bản tin này thường có thông tin cập nhật về tình hình thương trường (trong nước hay quốc tế) đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ cũng như các thông tin về công ty, những phân tích, nhận định và tình hình các công ty.

Bí quyết Thương mại điện tử: 27. Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về thị trường nước ngoài ở đâu?

Country Commercial Guide, xuất bản hàng năm của Bộ thương mại - Hoa kỳ. Có thể xem miễn phí tại: http: //www.state.gov/www/about-state/business/comguides/superintendent of Documents.P.O.Box 1202 512 1800, Fax: 1202 512 2250, E-mail: gpoacess@gpo.gov; cung cấp thông tin về môi trường thương mại, thông qua các phân tích kinh tế, chính trị, và thị trường.

Bí quyết Thương mại điện tử: 28. Doanh nghiệp có thể truy cập các bản nghiên cứu thị trường của ngành mình ở đâu?

Danh bạ của ITC về các nguồn thông tin thương mại (ITC's Index to Trade Information sources on the Internet) có thể xem tại địa chỉ http: //www.intracen.org, tại đây các nguồn thông tin về nghiên cứu thị trường theo ngành đã được tập hợp và phân nhóm.

Bí quyết Thương mại điện tử: 29. Làm thế nào để thu hút người truy cập vào website đã mở trên mạng?

Khuếch trương sản phẩm và dịch vụ trên mạng Internet có thể coi là một hình thức tiếp thị có mục tiêu, nhằm lôi kéo người mua hàng có những nhu cầu đặc biệt đối với sản phẩm của doanh nghiệp đến với website đã mở ra trên mạng.

Bí quyết Thương mại điện tử: 30. Doanh nghiệp có thể tìm khách mua hàng của mình ở đâu và bằng cách nào?

Có hai cách cơ bản để tìm khách mua hàng cho doanh nghiệp. Cách thứ nhất là tìm các công ty riêng lẻ theo khu vực địa lý hoặc ngành hàng mà doanh nghiệp quan tâm tới. Cách thứ hai là tìm kiếm các cơ hội kinh doanh (business opportunities).

Bí quyết Thương mại điện tử: 31. Những yếu tố nào xác định loại sản phẩm và dịch vụ có thể kinh doanh tốt trên mạng Internet?

Một điều quan trọng nữa là cần phải giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp có sự kết hợp với các thuật ngữ mà người tìm kiếm có thể sử dụng và đảm bảo rằng những thuật ngữ này xuất hiện với tần suất thích hợp trên những trang web mà doanh nghiệp đã yêu cầu các công cụ tìm kiếm đánh dấu sắp xếp.

Bí quyết Thương mại điện tử: 32. Những dịch vụ nào đang bán tốt trên mạng Internet và tại sao?

Sự thành công của một dịch vụ trên mạng cũng phụ thuộc vào cùng một số yếu tố tạo thành công cho bất kỳ sản phẩm nào, chẳng hạn như yếu tố đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, kinh doanh các loại hình dịch vụ rất phù hợp với mạng Internet vì các sản phẩm dịch vụ có thể sản xuất hoặc giao hàng nhờ các quá trình số hoá thông tin.

Bí quyết Thương mại điện tử: 33. Người tiêu dùng sẽ tìm mua qua mạng những mặt hàng nào?

Các mặt hàng convenience và loại được mua theo sở thích như sách, âm nhạc, quần áo và hoa. Người ta dự đoán rằng với sự đa dạng của sản phẩm, do việc giao hàng đơn giản và có sự khuếch trương bán lẻ mạnh mẽ, các mặt hàng này ngày càng được bán nhiều qua mạng Internet. Các mặt hàng replenishment là loại được mua thường xuyên như tạp phẩm, đồ dùng cá nhân, tuy giá thấp nhưng lại được tiêu dùng hàng ngày.

Bí quyết Thương mại điện tử: 34. Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về các hội chợ thương mại ở đâu?

Rất nhiều các tổ chức thương mại sử dụng mạng Internet để thông báo các chương trình sự kiện thương mại của mình.