Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 47. Làm thế nào để bảo vệ công việc kinh doanh, nhãn hiệu, tên miền và tài liệu đã xuất bản không bị sao chép trên mạng máy tính.

Bạn cần biết rằng luật bảo hộ sáng chế hoặc luật bản quyền tác giả không bảo hộ bí quyết bí mật và ý tưởng thương mại. Những cái đó rất khó bảo hộ, trừ phi có một thoả thuận đáng tin cậy. Việc có một thoả thuận như vậy để ngăn ngừa những cộng tác viên, đối tác, người ký hợp đồng phụ hoặc khách hàng khai thác những ý tưởng mà một công ty muốn được bảo hộ là điều cần thiết.

Bí quyết Thương mại điện tử: 48. Những hướng dẫn và quy chế hiện hành về việc bảo vệ bí mật những cuộc trao đổi điện tử.

Việc trao đổi tài liệu bằng thư điện tử, FTP hoặc các phương tiện khác nếu không có sự bảo hộ cụ thể sẽ không giữ được bí mật. Những dữ liệu trao đổi sẽ bị người khác thu được (và đọc) một cách dễ dàng thậm chí có thể giải mã.

Bí quyết Thương mại điện tử: 49. Một số vấn đề chủ yếu liên quan đến thuế giao dịch qua Internet:

Để đạt được sự thoả thuận trên toàn thế giới về vấn đề thuế thương mại điện tử, các nước tham gia OECD đồng ý rằng quy định về thuế đối với Internet hoặc thương mại điện tử phải được thực thi theo nguyên tắc trung lập, công hiệu, ổn định, đơn giản, có hiệu quả, lành mạnh và mềm dẻo.

Bí quyết Thương mại điện tử: 50. Một số tranh cãi xung quanh việc tán thành và không tán thành thuế giao dịch qua Internet.

Đầu năm 2000, Tiểu ban tư vấn về thương mại điện tử thuộc Quốc hội Mỹ đã đưa ra khuyến nghị trọn gói về thuế, nhưng bị thất bại, vì không giành được 2/3 số phiếu cần thiết trong tổng số 19 thành viên của tiểu ban để khuyến nghị đó có thể trở thành một văn bản chính thức trình lên quốc hội. Họ cũng đã không nhất trí về việc có đánh thuế dịch vụ mua bán trên mạng hay không và bao giờ thì đánh loại thuế đó.

Bí quyết Thương mại điện tử: 51. Chi phí về thương mại điện tử có rẻ không? Nếu rẻ thì tại sao nhiều người sợ trả tiền cho Internet?

Thương mại điện tử là một phương tiện rẻ tiền để hoạt động kinh doanh vì nếu không thì người tiêu dùng sẽ không chi 111 tỷ đôla trong năm 1999 về việc đó, tức là tăng 220% so với mức 50 tỷ đôla trong năm 1998. Đó là số liệu tính toán của công ty dữ liệu quốc tế “international Data Corporation”. Con số đó chứng minh người tiêu dùng không quay lưng với thương mại điện tử.

Bí quyết Thương mại điện tử: 52. Làm thế nào để người tiêu dùng yên tâm về sự an toàn và bảo đảm bí mật của Internet.

Các xí nghiệp riêng lẻ đang dạy các thành viên những vấn đề và giải pháp, huấn luyện họ làm thế nào để thực hiện những biện pháp an toàn vào những website của họ. Hiệp hội thương mại của những người cung cấp dịch vụ an toàn cho thế giới máy tính mang tên Hiệp hội quốc tế về an toàn máy tính (www.icsa.net) đã thành lập vào năm 2000 một nhóm mang tên Liên minh an toàn máy tính.

Bí quyết Thương mại điện tử: 53. Những việc khác cần làm để bảo vệ khách hàng trên mạng trên bình diện quốc gia và bình diện một ngành? Làm thế nào để tôi có thể bảo vệ khách hàng của mình và giành được sự tin cậy của họ?

Các đơn vị kinh doanh Internet phải phát triển hệ thống mã số thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng và cơ chế thích hợp để các bên có thể lựa chọn dễ dàng khi giải quyết tranh chấp cũng như việc thực thi cơ chế đó.

Bí quyết Thương mại điện tử: 54. Làm thế nào để khách hàng có thể yên tâm mua hàng trên mạng?

Làm thế nào để biết bạn đang quan hệ với một thương gia có danh tiếng? Bạn có đủ thông tin về sản phẩm để quyết định mua nó hay không, đặc biệt là khi bạn không thể tiếp cận sản phẩm hoặc không có mẫu sản phẩm? Làm thế nào để có thể mua hàng trên mạng và làm thế nào khi mua phải hàng xấu? Làm thế nào để biết chắc rằng những thông tin về cá nhân và về tài chính của bạn đã được chuyền đi một cách chính xác và sẽ được giữ kín.

Bí quyết Thương mại điện tử: 55. Làm thế nào để bảo vệ mình khỏi bị lừa đảo khi sử dụng thương mại điện tử

Lừa đảo trong Internet là một hiện tượng quốc tế. Trong hầu hết các trường hợp, những cẩn trọng cần có để tránh bị lừa đảo trong thương mại điện tử cũng giống những cẩn trọng mà bạn cần thực hiện khi sử dụng các phương thức giao dịch thương mại khác. Sự thận trọng trọng việc mua bán, đầu tư, việc xác minh sự thành thật của đối tác, danh tiếng của nhà cung cấp và người mua hàng trả chậm trong quan hệ thương mại, kể cả khách hàng của bạn nếu bạn gia hạn trả tiền cho họ đều là những điều quan trọng.

Bí quyết Thương mại điện tử: 56. Làm thế nào để củng cố sự tín nhiệm đối với một nhà cung cấp hàng hoá qua mạng

Biểu hiện tổng quát về sự tín nhiệm của khách hàng đối với một nhà cung cấp, là lòng tin của khách hàng về việc nhà cung cấp sẽ giao hàng theo chất lượng đã quy định và trong thời hạn mong muôn.

Bí quyết Thương mại điện tử: 57. Một bản tuyên bố về việc tôn trọng bí mật trên mạng được hình thành như thế nào?

Mọi người cần biết rằng tất cả các xí nghiệp vừa và nhỏ, các cơ quan của chính phủ và các tổ chức nhà nước đều phải có tuyên bố về việc tôn trọng bí mật trên mạng. Khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy tuyên bố đó (tức là tuyên bố đó phải được thể hiện trên trang web đầu tiên). Sau đây là ví dụ về tuyên bố tôn trọng bí mật trên mạng do công ty máy tính Compaq đưa ra.

Bí quyết Thương mại điện tử: 58. Làm thế nào để xây dựng một hệ thống trả tiền an toàn bằng thẻ tín dụng trên mạng

Khi thiết kế một website để thực hiện những giao dịch trả tiền, bạn hãy làm thế nào để nắm chắc rằng website đó là an toàn. Điều này sẽ liên quan đến việc sử dụng trình tự trả tiền bằng thẻ của giao dịch điện tử an toàn. Phương thức này tiến bộ hơn phương thức sử dụng thẻ Visa và MasterCard. Nó tạo sự tin cậy trong việc trả tiền và việc đặt hàng, bảo đảm sự toàn vẹn của dữ liệu được truyền đi.