Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 59. Làm thế nào để tạo lập những cơ cấu bảo vệ sự hoàn chỉnh của hệ thống, chống lại virút và sự thâm nhập của người khác

Internet là một hệ thống thường xuyên thay đổi. Những nhược điểm của nó có thể xuất hiện và những dịch vụ, những giải pháp mới khả dĩ khắc phục được những khó khăn có thể nẩy sinh sẽ ra đời. Mặc dầu hệ thống an toàn đã có những tiến bộ, nhưng những người sử dụng mạng vào mục đích lừa đảo, kể cả những kẻ quấy rối, vẫn thường xâm nhập và gây nhiễu hoạt động của mạng.

Bí quyết Thương mại điện tử: 60. Bao giờ thì một nước sẵn sàng để thực hiện thương mại điện tử?

Có ba nhóm nước được sắp xếp theo những điều kiện mà họ có thể đáp ứng việc sử dụng thương mại điện tử. Nếu một nước chưa thuộc vào một trong những nhóm đó thì có thể là nước đó chưa sẵn sàng để sử dụng thương mại điện tử, trong xuất khẩu cũng như nhập khẩu, với tư cách là một ngành thương mại thực sự.

Bí quyết Thương mại điện tử: 61. Tôi phải tính giá hàng được bán bằng phương thức thương mại điện tử như thế nào?

Chi phí về thương mại điện tử phải được cộng thêm vào giá bán hàng hoặc dịch vụ. Một bộ phận lớn của chi phí này phải được tính toán kể từ khi bắt đầu công việc mua bán và chỉ bao gồm những chi phí phát sinh trong thời gian giao dịch về vụ mua bán ấy.

Bí quyết Thương mại điện tử: 62. Làm thế nào để tôi có được thông tin về thủ tục trả tiền, nộp thuế ở những nước khác nhau?

Hệ thống ngân hàng ở nước bạn. Hầu hết các ngân hàng trung ương đều có bộ phận nghiên cứu có thể cung cấp thông tin về ngân hàng và tài chính của nước khác. Bạn có thể lựa chọn một ngân hàng ở nước mình, cơ quan thuế hoặc một ngân hàng quốc tế để họ cho bạn biết thủ tục trả tiền và nộp thuế ở nước mua hàng của bạn hoặc nói cho bạn biết nơi nào có thể cung cấp thông tin mà bạn yêu cầu.

Bí quyết Thương mại điện tử: 63. Tôi có thể chào hàng bằng đồng tiền của nước tôi, đồng tiền của nước mua hàng, đồng Euro, đồng Đô la Mỹ hoặc đồng Yên Nhật hay không?

Việc chào hàng bằng đồng tiền của nước bạn có thể tránh cho bạn những rủi ro do sự biến động về tỷ giá giữa đồng tiền của nước bạn với đồng tiền khác. Tuy nhiên, xét theo quan điểm xúc tiến thương mại, việc sử dụng đồng tiền nước bạn có thể không phải là biện pháp tốt nhất.

Bí quyết Thương mại điện tử: 64. Những chi phí khác có liên quan đến thương mại điện tử?

ếu bạn sử dụng phương thức thương mại điện tử, dù là trong phạm vi nước bạn hoặc trong phạm vi quốc tế, bạn sẽ thường xuyên phải nộp thuế thu nhập và có thể phải nộp thuế trực thu đánh vào giá trị hàng hoá hoặc dịch vụ tại nước mà công ty bạn đóng trụ sở và thực hiện các hoạt động kinh tế tạo ra thu nhập, thông thường là ở nước mà công ty của bạn đăng ký.

Bí quyết Thương mại điện tử: 65. Những phương thức trả tiền khác có thể dùng trong thương mại điện tử và phương thức nào là an toàn, đơn giản nhất?

Trong phần này, chúng tôi sẽ nói đến những phương thức trả tiền phổ biến nhất có thể dùng trong thương mại điện tử. Tất cả những phương thức này đều an toàn. Riêng đối với việc mua bán trực tiếp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B to C), có những phương thức trả tiền nhanh và có những phương thức trả tiền không nhanh bằng.

Bí quyết Thương mại điện tử: 66. Làm thế nào để kiểm tra xem hệ thống tài chính ở nước mình và ở nước mua hàng đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để tiến hành thương mại điện tử hay chưa?

Hệ thống tài chính của các nước hoặc ngay trong một nước không giống nhau. Ngoài ra, ở một số nước, cơ sở hạ tầng ở những nơi xa thành phố lớn chưa có khả năng thực hiện thương mại điện tử. Các cơ quan kể trên cũng là nơi có thể cung cấp thông tin về cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử.

Bí quyết Thương mại điện tử: 67. Làm thế nào để thu xếp công việc trả tiền với các công ty thẻ tín dụng? Việc đó cần có sự thu xếp của một ngân hàng không? Chi phí trung bình về việc đó là bao nhiêu?

Bạn có thể thu xếp việc trả tiền bằng thẻ tín dụng với tổ chức lắp máy đọc thẻ tín dụng, các ngân hàng và các công ty thẻ tín dụng. Như dưới đây sẽ nói đến, bạn cũng cần có những thu xếp thích hợp với một ngân hàng và có thể làm những công việc đó cùng một lúc. Các công ty thẻ tín dụng có thể thu của thương gia một khoản phí lặp đặt, họ cũng thu một khoản chi phí đại lý bằng 3% đến 4% giá trị mỗi vụ giao dịch.

Bí quyết Thương mại điện tử: 68. Tôi có cần kiểm tra thực trạng tài chính của khách hàng để đảm bảo việc trả tiền được thuận lợi không? Tôi có cần kiểm tra việc trả tiền của công ty thẻ tín dụng không?

Trước khi thực hiện những đơn hàng từ các khách hàng mới, bạn cần phải kiểm tra độ tin cậy và danh tiếng, kể cả thực trạng tài chính của họ. Sự kiểm tra đó là quan trọng, trừ trường hợp người mua trả tiền bằng thẻ tín dụng như sẽ nói dưới đây.

Bí quyết Thương mại điện tử: 69. Nếu việc trả tiền cho công ty tôi đã được thực hiện bằng thẻ tín dụng, ai sẽ chịu trách nhiệm về tổn thất của hàng hoá được chuyển qua đường bưu điện hoặc do giao hàng chậm...

Khách hàng có quyền bác bỏ việc thanh toán nếu họ không nhận được hàng, nếu lúc đến nơi hàng đã hỏng hoặc khi kiểm tra chứng từ, khách hàng phát hiện họ không đặt mua hàng đó và muốn trả lại hàng. Khách hàng đó sẽ liên hệ với người phát hành thẻ tín dụng của họ để khiếu nại và thường là không thanh toán.

Bí quyết Thương mại điện tử: 70. Thủ tục trả tiền trong thương mại điện tử có thể được chuẩn hoá hay không?

Hiện nay trên thế giới, chưa có một tiêu chuẩn mang tính toàn cầu về thủ tục trả tiền dành riêng cho thương mại điên tử. Vì vậy, một số nhóm nước và khu vực mâu dịch (như liên minh Châu Âu đang xây dựng những tiêu chuẩn về việc này và hy vọng có thể có được cái gì đó trong tương lai rất gần.